top of page

Onze duurzame belofte

Van transacties tot propertymanagement, van taxaties tot facilitymanagement: in alles wat we doen, speelt duurzaamheid een integrale rol. We werken met een goede mix van specialisten, supplychain-partners en teams op locatie, die uw gebouwen en bedrijfsactiviteiten verduurzamen en efficiënter maken.

We streven ernaar om de gemeenschap altijd op de eerste plaats te zetten. Dat betekent leidend zijn op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Elevessy: de nummer één projectontwikkelaar in België

Doelen

Uw duurzaamheidsdoelen doorvertalen naar concrete acties op gebouwniveau, dat is de kunst – en precies waar we u bij helpen. Hiervoor nemen we onder andere uw portefeuille onder de loep: op welke locaties is de meeste winst te behalen, en met welke maatregelen halen we die efficiënt?

 

Ook wegen we verschillende belangen af. Wat is belangrijk voor uw stakeholders, zoals investeerders en huurders – en hoe zorgen we dat zij hun wensen in uw strategie vertegenwoordigd zien? Door vanuit een brede blik toe te werken naar steeds concretere plannen, maken we uw duurzaamheidsstrategie behapbaar. En dus uitvoerbaar.

Bij Elevessy bouwen we elke dag aan een groenere, eerlijkere en betere wereld, waarbij niemand wordt uitgesloten. Prachtige vastgoedprojecten, eco-vriendelijke materialen en processen om zeker te weten dat we iets teruggeven aan het milieu.

Sustainability

01

Elevessy: de nummer één projectontwikkelaar in België

Onze specialisten zijn ervan overtuigd dat we de dreiging van de klimaatverandering kunnen bestrijden en een veiligere, gezondere en meer veerkrachtige toekomst voor mens en natuur kunnen opbouwen. Samen met u denken we opnieuw na over de manier waarop we uw project ontwikkelen en uitvoeren, zodat we samen moeder natuur beschermen en herstellen.

Klimaatverandering

02

Elevessy: de nummer één projectontwikkelaar in België

Als investeerder of koper bent u ongetwijfeld op de hoogte van de uitdagingen die gepaard gaan met bouwprojecten. Naast de stijgende prijzen van materialen en arbeidskosten, zijn er steeds strengere eisen vanuit de overheid op het gebied van stikstof, CO2-uitstoot en circulariteit. Geen zorgen, onze specialisten staan voor u klaar. 

CO2 Uitstoot

03

Elevessy: de nummer één projectontwikkelaar in België

Als u weet hoeveel afval uw vastgoedproject produceert en hoeveel procent daarvan wordt gerecycled, kunt u heldere doelen stellen. Hoeveel afval wilt u reduceren? Hoeveel meer afval wilt u recyclen? Op basis van onze duurzaamheidsstrategie maken onze specialisten voor afvalscheiding en afvalreductie Elevessy-brede doelen én formuleren nu aan het begin van elk project projectspecifieke doelen.

Afvalbeheer

04

Elevessy: de nummer één projectontwikkelaar in België

Onze specialisten zijn continu bezig met het verbeteren en ondersteunen van de lokale community's in de Benelux.

Community Impact

05

Elevessy: de nummer één projectontwikkelaar in België
bottom of page